Hållbarhet och miljö

Som gentlemen har vi ett stort fokus på vilken miljöpåverkan vi har i vårt lång och kortsiktiga arbete.
Det betyder det att vi försöker ha miljötänk i allt vi gör och vi håller hela tiden på att försöka hitta lösningar för vårt Gentlemen of Sweden som  påverkar vår planet så lite som möjligt.

För att läsa mer om hur vi arbetar med miljö och hållbarhet se vår hållbarhets-sida.

Vi anser inte heller att vårt miljöarbete “färdigt” då det alltid finns något vi kan bli bättre på.
 
Förpackingar och råvaror
En av de enklaste och mest effektiva åtgärderna är att vi ser till att alla förpackingar och råvaror som kan köpas i Europa köps just där, detta är något vi även kräver av våra leverantörer. På så sätt undviker vi långa och onödiga transporter som vi alla till skada för miljön.

Ingridienser
Vi har även ett stort fokus på  innehåll av potentiellt miljöskadliga ämnen i de råvaror och material
som används i vår produktion. Vårt team håller sig uppdaterade med utveckling och forskning, och vi har såklart nära kontakt med våra leverantörer för att säkerställa att vi alltid är uppdaterade med de senaste standarderna på marknaden. All produktion planeras så vi har så lite spill som möjligt. 

Produktion
Vi följer så klart GMP och alla myndighetsregler för hur vi styr produktionen, så vi har så lite miljöpåverkan som möjligt.

GMP står för Good Manufacturing Practice var syfte är att vår tillverkning följer en konstant process som är förutbestämd så att vi alltid gör på samma sätt i vår produktion. Målet är att ge dig som kund en produkt som du alltid kan lita på.

GMP är inriktat på att vi:
– Har bra kunskap om våra leverantörer.
– Har full kännedom om alla ingredienser vi använder i produktionen.
– Kontrollerar kvalitet efter tillverkning och packning.
– Att vi tar ansvar gentemot våra kunder gällande allt som rör våra produkter.

Vardagen
På både vårt kontor och i fabrik försöker tänka in miljön i vardagen. Vi sopsorterar, använder rengöringsmedel som är skonsamma mot vår miljö, arbetar löpande med att minska förbrukningen av el och vatten, vi köper förnybar el. Vi undviker resor och använder videokonferenser för våra interna och externa möten så i största möjliga mån.