Affiliate- och partner-villkor

Version: 1.1
Uppdaterad: 2023-12-12

Bakgrund och Syfte

Detta avtal (nedan kallat “Avtalet”) fastställer villkoren för deltagande som affiliate och partner (nedan kallad “Affiliate”) i Gentlemen of Sweden AB (nedan kallat “Företaget”) nätverk (nedan kallat “Nätverket”) för affiliates och partners.

Användarvillkor

Ansökan och Godkännande

Affiliates Ansvar

Kommission och Betalning

Intellektuell Egendom

Regler för reklam och marknadskommunikation

Dataintrång eller annan uppsåtlig handling

Systemintrång eller annan uppsåtlig handling som bryter mot gällande lagstiftning kommer anmälas till respektive myndighet.

Uppsägning

Ansvarsbegränsning

Företaget ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som uppstår i samband med användningen av Nätverket.

Gällande Lag

Detta Avtal ska tolkas i enlighet med Svensk lag.

Versionshistorik:
2023-12-12 – v1.1 – PDF
2023-10-17 – v1.0 – PDF